فقط بروگمشو

تو زندگي بايد به بعضيها گفت:

من چشم ميگذارم

تو فقط برو گمشو.......

گفتم: فراموشت میکنم

گفت: نمیتونی !

شاید واسه خودت کسی باشی ولی واسه من هیچی نیستی ... پس برو گم شو عوضی...

رفت؛بعد از یه مدت برگشت گفت: دیدی نمیتونی؟

گفتم : شما ؟؟

گاهی باید آدم های اطرافت رو کنار بزاری

بعضی ها رو یه ساعت !

بعضی هارو واسه همیـــــــــشه ...!

خیال کردی وقتی به همراه دیگری از کنارم میگذری، دنیا به آخر میرسد ؟

دنیایت من بودم که به آخر رسیدم و تو دیگر هیـــــــــــچ نیستی ...

من خیلی " با احساس " ام ...

یادت باشه "نفرت" هم یه حس دوست داشتنیه برام ...

[ سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 16:37 ] [ mahya ]

[ ]